Pomiary elektryczne

Pomiary

Wykonując instalację elektryczną należy bezwzglednie pamiętać o wykonaniu pomiarów elektrycznych. Pomiary informują nas o jakości wykonanej instalacji oraz są świadectwem poprawnie wykonanej pracy.

Dysponujemy odpowiednimi urządzeniami pomiarowymi dzięki czemu sam pomiar punktów elektrycznych jest bardzo szybki a zarazem dokładny.

Pomiary należy wykonywać co najmniej raz na 5 lat aby wyeliminować wady instalacji w czasie eksploatacji oraz aby zapewnić ochronę przeciwporażeniową na kolejne lata.